Wat kunnen we voor u doen?

Zorgdiensten

Uit tevredenheid onderzoeken is gebleken dat mensen gelukkig zijn, wanneer ze worden gewaardeerd en gerespecteerd om hun kennis en kunde, hun doen en laten. Meedoen in de maatschappij is daarvoor een algemene voorwaarde.

Maar voor mensen met een bijzondere zorgvraag maakt meedoen in de maatschappij niet zonder meer gelukkig. Er moet heel wat meer gebeuren om deze mensen het gevoel te geven geaccepteerd en gewaardeerd te worden. Daarom zullen mensen met een bijzondere zorgvraag situaties aangeboden moeten worden, waardoor zij de mogelijkheid krijgen goed te kunnen integreren. Om van integratie te kunnen profiteren is een positieve levenshouding nodig. Deze positieve levenshouding wordt bevorderd door het gevoel invloed te hebben op het eigen leven, op het eigen doen en laten.

Niet alleen een positieve levenshouding, maar vooral ook tevredenheid op een aantal levensdomeinen hebben grote invloed op die integratie. Voor mensen met een bijzondere zorgvraag zijn vooral de volgende levensdomeinen het belangrijkst: gezondheid, de woonsituatie, zinvolle taken c.q. werk en hulp uit hun eigen sociale netwerk.

Wij kunnen u aanbieden:

  • Gezinsondersteuning
  • Ambulante (thuis) ondersteuning
  • Wonen, aan de Buorren te Drogeham
  • Wonen, aan de Ambachtsloane te Rottevalle
  • Wonen, van Bienemalaan 15 te Oudeschoot
  • Werken, leren en meer – Houtskuorre, hout werkplaats te Drachten