We vragen met u de zorg aan.

Zorgaanvraag

Wij vragen samen met u, de zorg aan.

Aanmelden Stichting DBO 

Bij Stichting DBO helpen we mensen met een bijzondere zorgvraag verder te komen. Cliënten met een bijzondere zorgvraag worden aangemeld door alle erkende verwijzers zoals:

 • de huisarts
 • de GGZ
 • Bureau Jeugdzorg
 • MEE
 • Politie
 • gemeentelijke sociale teams
 • maatschappelijk werk
 • onderwijsinstanties
 • gemeentelijke zorg – bijv. Leerweg Zorg Platform, Veelplegers Platform, Sociale Dienst
 • UWV
 • ouders en/of de cliënt zelf

Eerste contact:

We komen bij u langs voor een kennismakingsgesprek, dit kan bij u thuis, bij Stichting DBO op kantoor, een instelling of op school zijn. Na dit eerste gesprek geven we advies en informatie aan u en de instantie die u heeft aangemeld.

Daarna de intake en aanpak. 

Diagnose

Tijdens de intake staat de diagnose centraal. Wat is het probleem en wat moet er veranderen en verbeteren? We doen dit door uw levensgeschiedenis, belangrijke gebeurtenissen, problemen en mogelijkheden goed in beeld te brengen. Er wordt vervolgens naar een passende aanpak gezocht, waarbij uw problemen, gedrag en de samenhang tussen werk, vrije tijd en sociale contacten centraal staan.

Analyse

Verschillende deskundigen maken samen met de 1e verantwoordelijke ondersteuner een analyse en een voorlopig plan van aanpak.

Plan van aanpak 

 • Na het verkrijgen van een indicatie wordt samen met u en uw steungroep het definitieve plan van aanpak opgesteld.
 • Er worden gedragsafspraken vastgelegd, gericht op discipline en zelfverantwoordelijkheid
 • Er worden ondersteuningsafspraken gemaakt per doelstelling
 • Er wordt een activiteitenprogramma geformuleerd
 • Er wordt een zorg-overeenkomst opgesteld

Evaluatie

Regelmatig vinden er evaluaties plaats. Op basis van het plan van aanpak kijken we hoe het de afgelopen tijd is gegaan. Zo kijken we onder andere naar uw ontwikkeling, vooruitgang, activiteiten, wat er wel en niet werkt en maken we zo nodig nieuwe afspraken.

Resultaat

Uw activiteiten en ontwikkelingen worden per leefgebied (bijvoorbeeld werk, school, vrije tijd) gevolgd en waar nodig krijgt u hulp.

U geeft zelf aan waar u hulp bij nodig heeft. In welke mate u gebruik maakt van hulp is bepalend voor uw ontwikkeling en functioneren. In de maand van afsluiting van het begeleidingstraject vindt er een eindevaluatie plaats.