Thuis ondersteuning

Thuis ondersteuning

Stichting DBO werkt voor mensen die thuis begeleiding/ondersteuning nodig hebben vanwege hun bijzondere zorgvraag.

Ondersteuning is hulp in (gezin) situaties waar meer nodig is dan alleen verzorging.

Dit kan zijn: het weer leren op orde houden van uw huishouding, hulp bij de opvoeding van uw kinderen of het aanbrengen van structuur.

U krijgt ondersteuning bij u thuis door onze professionele begeleiders. De Begeleiders staan onder supervisie van een eerste-lijns GZ-psycholoog.

Uw vraag staat centraal en we bepalen samen met u de vereiste vorm van begeleiding.

De begeleiding/ondersteuning kan zich o.a. richten op:

  • het vinden van een bevredigende daginvulling
  • het op orde brengen en houden van uw huishouding
  • het ordenen en verwerken van uw administratie
  • het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis
  • het zoeken naar nieuwe wegen in uw leven
  • het leggen en onderhouden van contacten
  • het nemen van initiatieven en beslissingen