Veranderen doe je samen!

Gezinsbegeleiding

Er is een probleem dat ligt bij een gezinslid (ouders met beperkingen en of/ kind met beperking) welke de rest (negatief) beinvloed waardoor er vervelende situaties en opvoedkundige problemen kunnen ontstaan.

Gezinsbegeleiding bestaat niet alleen uit coaching van het gezinslid door wiens ongewenst gedrag problemen zijn ontstaan maar voor het gehele gezin, waarbij de nadruk ligt op het resultaat dat u wenst te behalen. Samen met de coach en onze eerste-lijns GZ-Psycholoog worden de knelpunten in kaart gebracht. De ondersteuning van de 1e verantwoordelijke ondersteuner bestaat er voor een groot uit om de doelstellingen helder te formuleren, handvaten voor een oplossing aan te reiken en de voortgang in dit veranderingsproces te bewaken. Dit is van groot belang om te voorkomen dat er te snel in oude patronen teruggevallen wordt. Nieuw verworven inzichten krijgen zo de tijd om te beklijven. Of: Door de nieuw verworven inzichten en praktijkopdrachten zal op redelijk korte termijn een breed gedragen positieve verandering waar te nemen zijn.

De deskundigheid van de 1e verantwoordelijke ondersteuner is gericht op de ouders. Uw coach begeleidt, ondersteunt, adviseert en confronteert u op professionele wijze zodat u in staat bent om grenzen te verleggen, aan te geven of nieuwe inzichten te verkrijgen.

Veranderen doe je samen!

In onze visie is elke mens uniek, heeft een unieke beleving en kijk op zijn omgeving. Onze methodiek kenmerkt zich doordat we u helpen dat unieke stuk in uzelf te ontdekken en uw persoonlijke kwaliteiten te laten ontplooien. Ruimte, aandacht en openheid voor uw persoonlijke situatie zijn daarbij voorwaarden evenals het samen zoeken naar een veranderingsstrategie waarmee uw doelen optimaal bereikt kunnen worden.

Hoe werken wij?

Indien u behoefte hebt aan professionele begeleiding bij het succesvol bereiken van uw doelen of u wilt meer zicht krijgen op uw situatie en met veranderingen leren omgaan dan is gezinsbegeleiding iets voor u.

U kunt in dat geval een afspraak maken voor een intakegesprek waarbij we de situatie en coachingsvraag inventariseren en waarin wij aangeven wat we voor u kunnen betekenen. Samen bepalen we hoe we verder gaan.

Vragen of een afspraak?

De 1e verantwoordelijke ondersteuner biedt slechts tijdelijke hulpverlening. Zodra de opvoeder(s) de opvoeding weer zelfstandig aankunnen, stopt de hulpverlening. Maar het contact wordt niet verbroken. Voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van problemen blijft ondersteuning beschikbaar. Wilt u meer weten over gezinsbegeleiding? Of wilt u een afspraak maken?